อยู่กับความคิด :)

posted on 16 Feb 2013 19:16 by khaw2khaw
ภาวะขออยู่คนเดียว .. 
 
กับชีวิตประจำวันที่ซ้ำเดิม ต่างกับความคิดนะ ที่วิ่งแข่งกันตลอดเวลา ในขณะที่เรานิ่งเงียบคล้ายรออะไรบางสิ่งที่เข้ามา อณูความคิดพันล้านเบียดบดกันอยู่ หากดีหน่อยคงพบอะไรที่คล้ายทางออก แย่กว่านั้นหน่อยคือถูกความคิดอัดบี้ไม่มีทางขยับ และจบด้วยความเครียดก้อนโต เพราะความคิดสร้างเราได้ ทำลายเราได้ ความร้ายกาจของความคิดแน่นอนว่าเราไม่อาจคาดเดา
 
ฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเราต่างอยู่ด้วยความหวัง เราต่างไม่สามารถทำนายแต่เรายังเชื่อ นั่นเป็นความน่ารักของสิ่งมีชีวิต หากเราอาศัยอยู่กับความคิดที่ดูแลกัน ความหวังก็จะอยู่ข้างกัน 
 
ภาวะการอยู่คนเดียวเช่นกัน ฉันอาจกำลังนั่งคั้นผลส้มกับความคิดของฉันเอง ..

Comment

Comment:

Tweet